Foto 2 Ceshia Ubau.

     

Ceshia Ubau, “Declaración”. Foto: Juan Rosales | Niú